Çevre Mühendisi Nedir? Ne değildir?

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Çevre mühendisliği:

  • Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması,
  • Bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi,
  • Çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİREN MÜHENDİSLİK DALIDIR.

Mühendislik, bilimsel temeller çerçevesinde, topluma yarar sağlayacak bir yapının, eşyanın ya da sistemin; PLANLANMASI, TASARIMI, İNŞAATI ya da İŞLETMESİNİN uygulaması olarak tanımlanabilir.

Çevre Mühendislerince gerçekleştirilen işler incelenirse, bu mühendislerin uğraştığı yapı, malzeme ve sistemlerin, çevre kalitesini (toprak, su, hava, şehir hayatı) ve halkın sağlık ve refahını korumak ve geliştirmek üzere tasarlandığı bulunacaktır.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NE DEĞİLDİR ?

Park – bahçe düzenlemek, Ağaç dikmek, Çiçek sulamak ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DEĞİLDİR!

Çevreye estetik düzen vermek,

Şehir bölge plancılığı HİÇ DEĞİLDİR.

ÇEVRECİ-ÇEVRE MÜHENDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR ?

ÇEVRECİ: Çevresel sorunların çözülmesini isteyen ve bu yolda gönüllü çaba harcayan herkes çevrecidir…

Çevre Kanununa göre Her Türk vatandaşı birer çevrecidir.

Madde 3 – Çevre korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır:
a) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzelkişilerle VATANDAŞLARIN görevi olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.

ÇEVRE MÜHENDİSİ: Çevresel sorunların ÖNLENMESİ ve ÇÖZÜMÜ için bilim, teknik ve teknolojinin olanaklarını kullanır; çözüm önerilerinde bulunur, ekonomik ve anlamlı şekilde bunları uygular…

alıntı bitti…

Çevre mühendisi patron için değil, halk için çalışır..!

Eee, bu yüzden çevre müh.lerin çalıştırılması yasalar ile zorunlu hala getirilmiş yoksa patron niye hiç bir üretim yapmayan sadece çevrede yaşayan halkın sağlığını koruyan bir de üstüne masraf çıkartan çevre mühendisine iş versin..!

Aslında hakkımızı yemeyelim, kirlilik kontrolü yaparken atık diye atılmış değerli malzemeleri üretime geri sokuyoruz.

Sanayi devrimi ile üretim olayını iyice abartan insanlar bir çok -içinde ölüm barındıran- felakete sebep verince çevre müh. diye bir şey doğmuş. Çevre mühendisleri sanayinin emniyet kemeri, sigortası…

Ve bir de yerlere çöp atmamakla çevre kurtulmaz, her gün o bacalardan öyle pislikler çıkıyor ki ciğerinize, midenize, kanınıza işliyor… Fabrikalara kesilen cezalar ise belediyelere gelir kapısı olmuş… Herkes memnun…

Bazı çevre felaketlerinin listesi için tıklayınız.

17 Ocak 2007

  1. Bölüm

Ben çevre mühendisliği az-çok nedir bilerek tercih ettim ama bazı arkadaşlarım körlemesine gelmişlerdi. Hatta ilk derslerde hocamız mesleğimiz nedir-ne değildir diye anlatırken bir arkadaşımız “Aaa, ben park-bahçe yapacağız sanıyordum” diye sitem etmişti. O zaman bana bu onun cahilliği olarak gelmişti…

İlerleyen günlerde “Ne okuyorsun, evladım?” sorusuna verdiğim cevap ile beni bahçıvan sana kişiler ile tanıştım. Bu insanları da garipsedim, “yahu mühendisim diyorum” diye iç geçirdim. Sonradan böyle anlayan insanların yelpazesinin genişliğini fark edince düşünmeye başladım… Ve tabii bir de mesleğimi özet geçtiğim insanlar da bile tanımın tam oturmadığını anlayınca !clank! sorunu buldum!

Çevre kelimesi yanlış seçimdi..! İnsanlar bunu duyunca hayvanları ve bitkileri anlıyorlardı ve aslında haklılar da. Çevreyi oluşturan öğeler bunlar değil mi, o halde bir çevre mühendisi de doğal canlılık ile uğraşmamalı mı? Böyle düşünüp benim ağaçların çicek açma mevsimlerinden anlıyacağımı varsayıyorlardı.

Ama nerden bilsinler çevre mühendisinin dersleri:

Kirlilik nedir?
Kirlilik nerden oluşur?
Kirlilik nasıl tespit edilir?
Kirlilik çevreye ne etki yapar?
Kirlilik hangi şekilde engellenir?

sorularına cevap arıyor…

Yani gördüğünüz gibi bizim işimiz doğrudan çevre ile ilgili değil lakin kirlilik ile ilgili. Kirliliğin olmadığı yerde de işimiz yok ama çevre mühendisi diyince insanlar bizden balina katliamları hakkında görüş bekliyorlar.

Sonuç olarak kim koydu bu ismi mesleğime, ben bir Kirlilik Mühendisiyim..! Hehehe, bence kirlilik mühendisliği ismi !conk! diye oturuyor ve kimse de yanlış anlamaz.

Siz ne düşünüyorsunuz?                                      12 Mayıs 2007

Arkadaşlarınız ile paylaşmak ister misiniz?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.