Tarihin İlk Kütüphanesi

Assurnasirpal Kütüphanesi

Dünyanın bilinen en eski kütüphanesi, milattan önce 7. yüzyılda Asur kralı Assurnasirpal (kralın hüküm tarihi M. Ö 668 – 627 ) tarafından kurulmuş. İçinde yaklaşık 30.000 adet, konusuna göre organize edilmiş çiviyazısı tablet ve parşömen bulunan kütüphane, bugünün Irak Ninive’de bulunuyor.

Tabletlerin birçoğu arşivsel doküman, dini büyü ve bilimsel yazılardan oluşurken, neredeyse 5.000 yıllık geçmişe sahip Gılgamış Destanı gibi bazı edebi metinler de kütüphanede yer alıyor. Bir kitapsever olan Assurnasirpal, kütüphanesinin büyük bir bölümünü Babil’den ve fethettiği topraklardan yağmaladığı belgelerden derlemiş.

Arkeologlar kütüphanenin kalıntılarına 19. yüzyılın ortalarında rastlıyor ve içeriğin birçoğu şu an İngiltere’deki British Museum’da saklanıyor.

Assurnasirpal birçok tabletini yağmalama sonucu elde etse de, kendisi hırsızlıktan oldukça korkuyormuş. Metinlerden birinin üstündeki ibarede, birinin tabletlerini çalması durumunda tanrının onu “devireceğine” ve “ismini ve tohumunu topraktan sileceğine” ilişkin bir uyarı bulunuyor.

Arkadaşlarınız ile paylaşmak ister misiniz?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.