İngilizce Gramer ve Kelimelere Özel Durumlar konusarakogren.com

Kısa süre içinde öğrenilmesi açısından farklı yolların kullanıldığı İngilizce eğitiminde belli şartlar aranmaktadır. Öncelikle belli bir program yapılarak düzenli çalışılması İngilizce öğreniminin olmazsa olmazıdır. Başta gramer konuları olmak üzere kelimelerin çalışılması, okuma pratikleri, konuşma pratikleri her gün belli sürelerde yapılmalıdır.

İlk başlarda oldukça zor olan bu uygulamalar zaman içinde oturacaktır. Ancak birkaç gün ara verilmesi durumunda ise önemli bir aksaklı meydana gelmektedir. İngilizceden soğunulması halinde tekrar aynı işleyiş ile çalışılması oldukça zordur. Kurslara devam edilmesinde de buna benzer sorunlar yaşanabilmektedir. Birkaç gün gidilmemesi durumunda derslerden ve gramer konularından kopuş yaşanmaktadır. Daha sonrasında ise toparlanılması bir hayli güç olmaktadır.

Zor konulardan bir tanesi olan Possessive determiners belirteçleri kapsamaktadır. Sahiplik anlamı kazandıran bir gramer konusu olmanın yanı sıra, sıfat görevindedir. Eklere baktığımızda my, your, his, her, its, our, their gibi sıralanmaktadır. Benim, senin, onun, bizim, onların gibi anlamlarına gelen ekler isimler ile birlikte çoğu zaman kullanılmaktadır.

İngilizce konuşulmasından önemli bir etkiye sahip olan gramer konuları zaman içinde öğrenilebilir. Ancak kelime ezberlenmesi ise belli bir süreyi kapsamaktadır. Bundan dolayı çok daha sistemli bir şekilde yapılması gereklidir.

Yeterli İngilizce kelime sayısı bilen kişilerin pratik yapması da çok daha kolay olmaktadır. Her ne kadar dil bilgisi anlamında eksiklere sahip olsa da kelimelerin kullanılmasıyla konuşması mümkün olmaktadır. Bundan dolayı farklı teknikler kullanılarak kelimelerin öğrenilmesi sağlanmalıdır.

Başta teknolojik ürünler olmak üzere modern tekniklerin kullanılmasından çekinilmemelidir. Uygulama ve oyunlarının da kelime sayısını yükseltmede önemli faydaları olabilmektedir. Bu nedenle çok daha eğlenceli olmasından dolayı uzun süre devam etmesi mümkün olan bu yollarında kullanılması gereklidir. Geleneksel yollar ile kelime ezberlenmesi hem çok sıkıcı hem de yorucu olabilmektedir.

Bu nedenle görsel hafıza ya da çağrışım teknikleri kullanılarak öğrenilen kelimelerin kalıcı olma oranı da çok daha fazladır. Ayrıca bu kelimelerin öğrenilmesinden sonra cümle içinde kullanılması ya da konuşma sırasında geçirilmesi de bir başka önemli olan husustur.

Böylelikle kelimenin içselleştirilmesi çok daha kolaylaşmaktadır. Belli kelime sayısına ulaşılmasından sonra çok daha seri bir şekilde İngilizce cümle kurulduğu da görülmektedir. Ayrıca kelime ve cümle kalıplarının ezberlenmesi pratiklik açısından önemli bir artı olmaktadır. Çünkü konuşma sırasında kelimelerin doğru yere konularak cümle kurulması çoğu zaman zahmetli bir yol olabilmektedir. Bunun yerine hazır olan kalıpların kullanılması hız açısından da kazanım sağlamaktadır.

Gün içinde ihtiyaç olunan belli kalıplarının da öğrenilmesi önemli olmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kuşkusuz hava durumudur. Gün içinde çokça takip edilen hava durumlarının İngilizce karşılıklarını konusarakogren.com/blog/ingilizce-hava-durumlari/ sayfasında bulmak mümkündür.

Detaylı bir şekilde görülen hava durumu olaylarının ifade edilme tarzı da öğrenilebilir. Güneşli, rüzgârlı, bulutlu, karlı gibi durumlarının İngilizce karşılıklarının yanı sıra, aynı zamanda görsel paylaşımlarının da olması çok daha kalıcı bir öğrenimi de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı daha kısa bir zamanda kelimelerin hafızaya atılması mümkün olmaktadır. Kelimenin hatırlanmaması durumunda dahi resimden bir çıkarım yapılması söz konusu olabilmektedir. Bunun dışında son olarak da soru cümlesinin konulması önemli bir başka husustur.

Arkadaşlarınız ile paylaşmak ister misiniz?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.