Türkiye’deki Çocuk Gelin ve Çocuk Anne Sayıları

Doğum Yapan Çocukların Yıllara Göre Adetleri
15 yaşın altında 15 ~ 17 yaş arası
2001  2 729
2002  2 561
2003  2 348
2004  1 940
2005  1 715
2006  1 635
2007  1 415
2008  1 188
2009     822
2010     533 28 901
2011     385 25 292
2012     377 21 992
2015 yılında 31.337 adet 16-17 yaşındaki kız çocukları resmi nikah ile gelin oldu.
Bu sayı, o yıldaki toplam evliliklerin %5,2’sine denk geliyor. Modern bir futbol stadını dolduracak kadar.

Ayrıca %0,2’sini ise erkek çocukları oluşturuyor yani 1500 kişi.

Aynı yılki doğumlara bakarsak ise:
15-17 yaş arası 17.800 kız çocuğu anne olurken
250 adet kız çocuğu da 15 yaş altı doğum yapmış.

15 ~17 Yaş Arası Resmi Nikah Rakamlarına Göre Sıralı İller
1. Kilis
2. Kars
3. Ağrı
4. Muş
5. Niğde
6. Bitlis
7. Maraş
8. Aksaray
9. Antep
10. Yozgat
cocuk-gelin-olan-sehirler
En çok çocuk gelin olan iller

Medeni Kanun:

madde 124- erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.
madde 125- ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.
madde 126- küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
madde 127- kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
madde 128- hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Türk Ceza Kanunu
madde 103. – (1) çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. cinsel istismar deyiminden;
a) onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
b) diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,
anlaşılır.

Arkadaşlarınız ile paylaşmak ister misiniz?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.