Türkiye Cumhuriyeti Seferberlik Tarihi

1983 tarihli ve 2941 numaralı SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU’na göre

Seferberlik; devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

Seferberlik; kısmi (ülkenin sadece belli bölgelerini kapsayan) ve ya genel (tüm ülkeyi kapsayan) olarak iki farklı şekilde ilan edilebilir.

Cumhurbaşkanının önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verir. Bu karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra Meclisin onayına sunulur.

Seferberlik esnasında:

1-      İhtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına ait imkanlar Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolüne devredilebilir.

2-      Acil ihtiyaç duyulan yedek personel silah altına alınabilir.

3-      Tüm gerçek kişilerle, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar savaş hazırlıklarına ilişkin olarak kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirmek ve mülki ve askeri makamlar tarafından istenilen her türlü bilgileri vermek zorundadır.

Türkiye Cumhuriyetinde en son Başbakan Refik Saydam önderliğinde 28 Ağustos 1939 tarihinde topladığı Bakanlar Kurulu’nda Trakya’nın savunmasına yönelik olarak kısmi seferberliği görüşmüştür. Ve İkinci Dünya savaşının başlaması ile de genel seferberlik ilan edilmiştir. Böylece 1920, 1921, 1922 doğumlular silah altına alınıp ordunun mevcudu 1.300.000 kişiye çıkarılmıştır.

Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Ocak 2016’da Beştepe’de, 32. Muhtarlar Toplantısı’nda sarf ettiği “Buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, Anayasamızın 104. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başı olarak, PKK’sıyla, DEAŞ’ıyla, FETÖ’süyle, DHKP-C’siyle ve tüm diğerleriyle, adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun, tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum” sözleri ülkemiz için ne anlama geliyor?

Arkadaşlarınız ile paylaşmak ister misiniz?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.